Paveldėjimo teisė

Paveldėjimo teisė

Konsultuoja bei atstovauja klientus teismuose, nagrinėjant ginčus dėl paveldėto turto padalijimo, išduoto paveldėjimo teisės liudijimo, testamento pripažinimo negaliojančiu, kituose civiliniuose ginčuose, kylančiuose iš paveldėjimo teisinių santykių. Taip pat teikia visapusiškas konsultacijas įvairiais paveldėjimo teisės klausimais.