Teisinės paslaugos

Teikiamos paslaugos

Teisinių paslaugų sąrašas

Gediminas Lukauskas Lietuvos advokatūros advokatų tarybos 2005 m. rugsėjo 15 d. sprendimu įrašytas į Lietuvos praktikuojančių advokatų sąrašą ir turi teisę verstis advokato veikla. Advokatas Gediminas Lukauskas teikia šias paslaugas:


Konsultuoja ir teikia visapusišką teisinę pagalbą įvairaus pobūdžio civilinėse bylose. Rengia ieškinius, pareiškimus, prašymus, atsiliepimus, dublikus, triplikus, atskiruosius, apeliacinius, kasacinius skundus ir kitus procesinius dokumentus

Teikia konsultacijas ir teisines paslaugas visais šeimos teisės klausimais: dėl santuokos sudarymo, gyvenimo skyrium, santuokos nutraukimo, turto dalybų, sutuoktinių ir (ar) vaikų išlaikymo ir kitais

Konsultuoja bei atstovauja klientus teismuose, nagrinėjant ginčus dėl paveldėto turto padalijimo, išduoto paveldėjimo teisės liudijimo, testamento pripažinimo negaliojančiu, kituose civiliniuose ginčuose, kylančiuose iš paveldėjimo teisinių

Teikia visas teisines paslaugas dėl sutarčių sudarymo, vykdymo, pakeitimo ir nutraukimo. Ruošia sutartis, vertina kitos šalies paruoštus sutarčių projektus kliento interesų atžvilgiu. Teikia teisinę pagalbą dėl

Atstovaujame, konsultuojame dėl darbo sutarčių sudarymo, vykdymo, pakeitimo ir nutraukimo; sprendžiant ginčus (individualius tarp darbdavio ir darbuotojo bei kolektyvinius) ikiteisminiuose organuose ir teisme.

Konsultuoja ir teikia teisinę pagalbą draudikams ir draudėjams dėl draudimo sutarčių sudarymo, jų vykdymo, subrogacijos (draudėjo teisių į žalos atlyginimą perėjimo draudikui), perdraudimo, draudimo išmokų

Kontora atstovauja klientus valstybinėse institucijose ir teismuose, nagrinėjant administracinių nusižengimų bylas – dėl Kelių eismo taisyklių, darbo įstatymų, aplinkos apsaugos reikalavimų, mokestinių teisės normų pažeidimų,

Advokatas konsultuoja bei gina klientus įvairaus pobūdžio baudžiamosiose bylose, tiek dėl tyčinių, tiek dėl neatsargių nusikaltimų. Atstovauja nukentėjusius asmenis visose ikiteisminio ir teisminio nagrinėjimo baudžiamojo

Konsultuojame skolų prevencijos, išieškojimo klausimais. Atstovaujame derybose su skolininku ikiteisminiame skolos išieškojimo procese, ruošiame dokumentus teisminiam skolos išieškojimui, atstovaujame teisme, bei priverstinio vykdymo procese.

Pro bonus